/


 

 

Neem vrijblijvend contact op!

Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact  wilt opnemen.

 

Privacy Statement.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  1. Zorgvuldig om ga met uw persoonsgegevens.
  2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  3. De gegevens in het cliéntendossier  15 jaar bewaard blijven ,zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.